کمیته اخلاق بالینی

تعداد بازدید:۴۹۷

اعضای کمیته:

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

دکتر حبیب اله رضائی

رئیس مجتمع -رئیس کمیته

drhrezaei@savehums.ac.ir

رسول کرانی بهادر

مسئول بهبود کیفیت -دبیر کمیته

Rasoul.bahador@Gmail.com

محمد رادمنش

مدیر خدمات پرستاری

سید غلامرضا شبیبی

مدیر امور اداری

حجت الاسلام هادی ودود

نماینده دفتر نهاد رهبری

دکتر جواد سنگ سفیدی

متخصص پزشکی قانونی

تهمینه زابلی

سوپر وایزر بالینی

سمانه فخاریان

سوپر وایزر آموزشی

اعظم رسوخی

مددکار