مدیریت بیمارستان

تعداد بازدید:۲۷۲۸

سرپرست مدیریت مجتمع بیمارستانی شهدای17 شهریور و مدرس ساوه : خانم دکتر مهناز افشاری

تلفن دفتر : 9-08642223026 داخلی 412

رزومه