درمانگاه تخصصی

تعداد بازدید:۳۶۹۰

نحوه دریافت نوبت :

تماس با شماره تلفن : 3-08648502200   

مراجعه به سایت نوبت دهی : nobat.savehums.ac.ir

شماره گیری کد USSD : 

7#*59801*6655*


لینک دانلود فایل