معرفی واحد

تعداد بازدید:۵۳۱

دفتر توسعه آموزش (EDO) به عنوان کانون تفکر و نوآوری در راستای ارتقای کیفی آموزش و تحت نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش (EDC) معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی ساوه راه اندازی شده و فعالیت های مختلفی را در راستای رسالت و اهداف آموزشی دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی انجام می دهد.

رسالت دفتر توسعه آموزش، تلاش مجدانه در جهت ارتقای کمیت و کیفیت آموزش و اعتلای اخلاق حرفه ای از طریق برنامه ریزی درسی و آموزشی، دانش افزایی و توانمندسازی، اعتبار بخشی دانشکده، دانش پژوهی، پژوهش در آموزش، مجازی سازی، پایش و ارزشیابی و اخلاق حرفه ای و همچنین ایجاد دفتر توسعه آموزش دانشجویی جهت استفاده از نظرات دانشجویان و ایده های خلاق در پیشبرد اهداف آموزشی است.