برگزاری مانور آتش نشانی

۰۱ تیر ۱۴۰۰ | ۱۴:۰۰ کد : ۱۲۲۰ اسلایدر اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۷۴
مانور آتش نشانی در مجتمع بیمارستانی شهدای ۱۷ شهریور و مدرس ساوه برگزار شد. مانور آتش نشانی بیمارستان که از الزامات اعتبار بخشی ملی واحد آتش نشانی و مدیریت بحران بیمارستان می باشد توسط واحد بهداشت حرفه ای و محیط برگزار شد.
برگزاری مانور آتش نشانی

مانور آتش نشانی در مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس ساوه برگزار شد. مانور آتش نشانی بیمارستان که از الزامات اعتبار بخشی ملی واحد آتش نشانی و مدیریت بحران بیمارستان می باشد توسط واحد بهداشت حرفه ای و محیط برگزار شد. ابتدا به صورت تئوری توضیحات و آموزش های مربوطه توسط مسئول واحد بهداشت حرفه ای ارائه گردید و سپس توسط پرسنل بیمارستان به صورت عملی اجرا گردید.


نظر شما :