اخبار و رویدادها

بازدید ایمنی از بیمارستان های شهیدمدرس، ۱۷شهریور

بازدید ایمنی از بیمارستان های شهیدمدرس، ۱۷شهریور گالری

با توجه به در پیش رو بودن فصل گرما و احتمال افزایش مصرف برق خانگی و صنعتی در ماه‌های آتی و نیز اهمیت و حفظ ساختارهای حیاتی بخصوص بیمارستان ها بازدید ایمنی توسط دبیر پدافند غیر عامل دانشکده همراه با کارشناسان دفتر فنی و نماینده معاونت درمان از اتاق سرور و مولد برق اضطراری مجتمع بیمارستانی شهدای ۱۷ شهریور و شهید مدرس بازدید بعمل آوردند.

ادامه مطلب